Hoppa till innehåll

Hoppet ger kraft. Hjälper oss att tro på en bättre och mer rättvis värld, och på att döden inte är slutet på allt. Hoppet bär oss och ger tröst, knäpper händerna och lugnar. Det finns hopp, alltid.

Hoppet är ett centralt begrepp i kristen tro. En människa möter många situationer i livet där ett svar låter vänta på sig. Hoppet bär också när tron sätts på prov. Hopp finns det alltid – utan hopp finns det inget liv.

Knut på livet?

När livet krisar till sig hjälper det att tala med någon. Kyrkans samtalstjänst lyssnar varje dag till både större och mindre problem. De som gör jourtjänst är utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt. 

Kom med och påverka

Framtidens kyrka skapas nu. Genom att kandidera för en post som förtroendevald i din församling kan du vara med och påverka hur pengarna fördelas och vilken verksamhet som ordnas. Så här kandiderar du

Visste du detta?

Kyrkans diakoni sprider hopp. På årsnivå används i snitt 117 miljoner euro för hjälpverksamhet och diakoni.

Kyrkans samtalstjänst har cirka 90 000 kontakter varje år.

 

Källa: Församlingarnas verksamhetsstatistik 2015, Samtalstjänstens statistik 2015