Hoppa till innehåll

Världen förändras och vi med den. Och så har vi kyrkan. I vilken riktning vill du förändra den? Kyrkan lyssnar till alla, men det är bara genom att göra något som du kan påverka kyrkans framtid.

Så mycket som 51 procent av dem som blev invalda senast var nya på sina poster. Vill du påverka hur församlingens pengar används, vem som får hjälp och hurdan verksamhet som ordnas? Framtidens kyrka skapas nu. Kandidera!

Kyrkans värderingar bygger på en lång tradition och förändras inte, men människor möts på andra sätt idag. Många av kyrkans tjänster finns också i elektronisk form och församlingsmedlemmarna möts på egna webbsidor och i sociala medier.

Visste du detta?

Nu kan man också göra hindersprövning elektroniskt.