Hoppa till innehåll

Allt bär den, allt tror den. Kommer med lycka och tillförsikt, men också sorg och avsked. Kärleken till det som är större, till det som är evigt, ger hopp. Kärleken kan förändra en lidande värld, beröra på djupet och lyfta till höjderna.

En tredjedel av de sittande förtroendevalda anser att kyrkans viktigaste uppgift är att hjälpa de mest utsatta. Församlingarna hjälper på många olika sätt – delar ut matkassar, ordnar måltider och gör vid behov hembesök när någon behöver det.

Till de kyrkliga förrättningarna hör också välsignelse av hem. Det är en andakt där man tackar för hemmet och ber om välsignelse över dem som bor där. Man ber att kärleken ska få råda i hemmet.

Kom med och påverka

Framtidens kyrka skapas nu. Genom att kandidera för en post som förtroendevald i din församling kan du vara med och påverka hur pengarna fördelas och vilken verksamhet som ordnas. Så här kandiderar du

Visste du detta?

Årligen vigs cirka 10 700 par i kyrkan. 

Insamlingen Gemensamt Ansvar hjälper varje år människor både hemma i Finland och utomlands. Ifjol samlades 3 059 000 euro in.

Källor: Församlingarnas verksamhetsstatistik 2017, Gemensamt Ansvars webbsidor