Hoppa till innehåll

Hurdan är din kyrka?

Kyrkan är en gemenskap som betyder olika för oss. Hurdan är din kyrka? Hur fungerar din församling? Vad är bra och vad önskar du att skulle ändra? Församlingsvalet är också ett värdeval. 

Fem riksomfattande teman väcker tankar och öppnar för diskussion under valåret. Min kyrka tror, ger hopp, älskar, är nära och förnyar sig. Hur vill du att man fördelar pengarna i din hemförsamling? Vem vill du att man hjälper? Hurdan verksamhet vill du att man ordnar?

På valdagen söndag 18.11.2018 kan du rösta i din egen församling kl. 11– 20. Vallokaler på valdagen