<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=772100653257195&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Hyppää sisältöön
Texten tror hoppas älskar #församlingsvalet Ev.luth. kyrkan i Finland på rosa-orange färggradient.

Någon tror på, hoppas på och älskar dig

Kyrkan är en gemenskap där alla är välkomna sådana som de är. Den 20 november 2022 väljer din församling nya förtroendevalda, som bland annat fattar beslut om hurdan verksamhet som ordnas och vad församlingens pengar används till.

Under valåret väcks tankar och diskussion genom tre nationella valbudskap: "Vi skapar framtiden nu", "Tillsammans mot ensamheten" och "Medkänslans röst i vår tid".

Församlingsvalet är också ett val som handlar om värderingar. Hur skulle du vilja att din kyrka verkar i framtiden? Vad är bra, vad skulle du vilja förändra? De lokala förtroendevalda väljer lekmannarepresentanter till kyrkomötet, som är det högsta beslutande organet i hela kyrkan.