<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=772100653257195&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Hyppää sisältöön

Vi skapar framtiden nu

I församlingsvalet utses de förtroendevalda i församlingarna. De förtroendevalda påverkar på många olika sätt församlingens arbete och därigenom dess framtid. De fattar beslut om församlingarnas ekonomi, personal och fastigheter. De förtroendevalda stöder lokalförsamlingarna genom att styra arbetet i linje med en strategi som blickar mot framtiden. Församlingarnas förtroendevalda väljer också ombud till kyrkomötet som utövar den högsta beslutanderätten i kyrkan.

Nästan 3,7 miljoner människor hör till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Denna skara rymmer människor som har väldigt olika syn på kyrkan och världen. Genom att respektera och lyssna på varandra ryms vi under samma tak.

Det är medlemmarna som fattar beslut om framtiden för Finlands största samfund. Varje medlem som fyllt 16 år har rätt att rösta i församlingsvalet och alla myndiga medlemmar har möjlighet att kandidera. I det här valet är dörrarna öppna för alla. Välkommen att ställa upp som kandidat och rösta i församlingsvalet, sådan som du är.

#tror