<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=772100653257195&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Hyppää sisältöön

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Kyrkostyrelsen

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://www.forsamlingsvalet.fi/ och har upprättats 04.03.2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

 • Möjlig att uppfatta: Role-attribut finns utanför obligatorisk kontext

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Det förekommer sidelement som använder ett role-attribut som endast är relevant i kontexten av ett annat role-attribut.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Hanterbar: Länk utan textmotsvarighet (alt-text)

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Logor används som länkar men saknar textmotsvarighet (alt-text).

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • Robust: Elementens id:n är inte unika

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Två element på sidan (ikonerna för sociala medier) har identiska id:n.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.1 Parsing
 • Robust: Länk utan textmotsvarighet (alt-text)

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Logor används som länkar men saknar textmotsvarighet (alt-text).

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.2 Namn, roll, värde

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Med ett webbformulär

Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra FinlandÖppna länk i ny flik. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000