Hoppa till innehåll

Församlingsvalets resultat

Det nationella valdeltagandet uppgår till 14,4 procent. I Borgå stift röstade 16 procent av de röstberättigade. Borgå stift höjde sitt valdeltagande med 0,3 procentenheter jämfört med valet 2014 medan det nationella valdeltagandet minskade med 1,1 procentenheter.

Välj en annan församling

Ekenäsnejdens svenska församling

http://www.ekenasnejdensforsamling.fi

Valdeltagandet i valet av kyrkofullmäktige

Valdeltagandet

13,5 %

Antal väljare som röstat 1080
Antal röstberättigade 8015

Andelen förhandsröster

8,6 %

16-17 åringarnas valdeltagande

20,6 %

Antal väljare som röstat 45
Antal röstberättigade 219

Översikt av de invalda förtroendevalda till kyrkofullmäktige

Allmänt

Valda 14 st
Nya invalda 8 st
Medelålder år 62 år

Fördelning enligt kön

Fördelning enligt ålder

Fördelning enligt kandidatlista

Gemensamma kyrkofullmäktige

Invalda förtroendevalda till kyrkofullmäktige

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Camilla Forsström merkonom 5 Kandidatlista Vår församling 764,00 * 79
Johanna Wasström agrolog 19 Kandidatlista Vår församling 382,00 * 79
Ringa Sandelin  pensionär 27 Kandidatlista Gemenskap och aktivitet i församlingen 263,00 * 76
Annina Svensson   verksamhetsledare 18 Kandidatlista Vår församling 254,67 * 56
Ove Molander  lärare 14 Kandidatlista Vår församling 191,00 * 55
Henrik Lindholm jordbrukare 11 Kandidatlista Vår församling 152,80 * 51
Guy Sundström  pensionerad bankman 28 Kandidatlista Gemenskap och aktivitet i församlingen 131,50 * 54
Minna Opara  skrivtolk, restonom YH 16 Kandidatlista Vår församling 127,33 * 51
Ole Hindrén agrolog 6 Kandidatlista Vår församling 109,14 * 38
Rabbe Kajander  jordbrukare, agrolog 8 Kandidatlista Vår församling 95,50 * 37
Marianne Isaksson-Heimberg  byråtjänsteman, pensionär 24 Kandidatlista Gemenskap och aktivitet i församlingen 87,67 * 37
Karl von Smitten professor, läkare 20 Kandidatlista Vår församling 84,89 * 36
Timo Laurila   kaptenlöjtnant i.a. 9 Kandidatlista Vår församling 76,40 * 34
Stig Nyberg pensionär 15 Kandidatlista Vår församling 69,45 * 33

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.

Ersättare och icke invalda

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Ghita Aschan   FM 21 Kandidatlista Gemenskap och aktivitet i församlingen 65.75 32
Ingmar Asplund officer, major 3 Kandidatlista Vår församling 63.6667 32
Ilse Sundström   pensionär, lektor 17 Kandidatlista Vår församling 58.7692 30
Jan Holmberg   privatföretagare, ekonomikonsult 7 Kandidatlista Vår församling 54.5714 29
Mona Böhme sysselsättningskoordinator 23 Kandidatlista Gemenskap och aktivitet i församlingen 52.6 28
Bengt Lundström agronom 13 Kandidatlista Vår församling 50.9333 29
Johanna Lind   sjukskötare, vårdlärare 10 Kandidatlista Vår församling 47.75 28
Ann-Christine Forsell EM, företagare 4 Kandidatlista Vår församling 44.9412 27
Mikael Metsämäki handledare 25 Kandidatlista Gemenskap och aktivitet i församlingen 43.8333 17
Lea Adolfsson   företagare, fastighetsmäklare 2 Kandidatlista Vår församling 42.4444 21
Bjarne Lindroos   företagare 12 Kandidatlista Vår församling 40.2105 19
Carl-Gustav Måsa   pol.kand 26 Kandidatlista Gemenskap och aktivitet i församlingen 37.5714 10
Torolf Bäckman   pensionär 22 Kandidatlista Gemenskap och aktivitet i församlingen 32.875 9

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.

Valdeltagandet i valet av församlingsråd

Valdeltagandet

13,5 %

Antal väljare som röstat 1080
Antal röstberättigade 8015

Andelen förhandsröster

8,6 %

16-17 åringarnas valdeltagande

20,6 %

Antal väljare som röstat 45
Antal röstberättigade 219

Sammandrag av de invalda i församlingsrådet

Allmänt

Valda 12 st
Nya invalda 4 st
Medelålder 60 år

Fördelning enligt kön

Fördelning enligt ålder

Fördelning enligt kandidatlista

Invalda förtroendevalda

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Tanja Eriksson egenföretagare, köpman 31 Kandidatlista Vår församling 786.0 86
Camilla Forsström merkonom 33 Kandidatlista Vår församling 393.0 70
Ringa Sandelin pensionär 54 Kandidatlista Gemenskap och aktivitet i församlingen 265.0 71
Johanna Wasström agrolog 46 Kandidatlista Vår församling 262.0 69
Ove Molander   lärare 42 Kandidatlista Vår församling 196.5 61
Tua Lindqvist närvårdare 40 Kandidatlista Vår församling 157.2 56
Guy Sundström pensionerad bankman 55 Kandidatlista Gemenskap och aktivitet i församlingen 132.5 61
Minna Opara   skrivtolk, restonom YH 44 Kandidatlista Vår församling 131.0 53
Ole Hindrén agrolog 34 Kandidatlista Vår församling 112.286 43
Karl von Smitten professor, läkare 47 Kandidatlista Vår församling 98.25 39
Marianne Isaksson-Heimberg   byråtjänsteman, pensionär 51 Kandidatlista Gemenskap och aktivitet i församlingen 88.3333 32
Ingmar Asplund   officer, major 30 Kandidatlista Vår församling 87.3333 39

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.

Ersättare och icke invalda

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Henrik Lindholm jordbrukare 39 Kandidatlista Vår församling 78.6 38
Rabbe Kajander   jordbrukare, agrolog 36 Kandidatlista Vår församling 71.4545 32
Mona Böhme sysselsättningskoordinator 50 Kandidatlista Gemenskap och aktivitet i församlingen 66.25 30
Timo Laurila   kaptenlöjtnant i.a. 37 Kandidatlista Vår församling 65.5 31
Bengt Lundström   agronom 41 Kandidatlista Vår församling 60.4615 30
Ilse Sundström   pensionär, lektor 45 Kandidatlista Vår församling 56.1429 28
Ghita Aschan   FM 48 Kandidatlista Gemenskap och aktivitet i församlingen 53.0 29
Jan Holmberg   privatföretagare, ekonomikonsult 35 Kandidatlista Vår församling 52.4 26
Ann-Christine Forsell   EM, företagare 32 Kandidatlista Vår församling 49.125 23
Stig Nyberg pensionär 43 Kandidatlista Vår församling 46.2353 23
Mikael Metsämäki handledare 52 Kandidatlista Gemenskap och aktivitet i församlingen 44.1667 23
Lea Adolfsson   företagare, fastighetsmäklare 29 Kandidatlista Vår församling 43.6667 22
Johanna Lind   sjukskötare, vårdlärare 38 Kandidatlista Vår församling 41.3684 17
Torolf Bäckman   pensionär 49 Kandidatlista Gemenskap och aktivitet i församlingen 37.8571 10
Carl-Gustav Måsa   Pol.kand. 53 Kandidatlista Gemenskap och aktivitet i församlingen 33.125 9

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.