Hoppa till innehåll

Församlingsvalets resultat

Det nationella valdeltagandet uppgår till 14,4 procent. I Borgå stift röstade 16 procent av de röstberättigade. Borgå stift höjde sitt valdeltagande med 0,3 procentenheter jämfört med valet 2014 medan det nationella valdeltagandet minskade med 1,1 procentenheter.

Välj en annan församling

Kimitoöns församling

https://www.kimitoonsforsamling.fi/

Valdeltagandet i valet av kyrkofullmäktige

Valdeltagandet

20,1 %

Antal väljare som röstat 925
Antal röstberättigade 4606

Andelen förhandsröster

13,0 %

16-17 åringarnas valdeltagande

11,1 %

Antal väljare som röstat 12
Antal röstberättigade 108

Översikt av de invalda förtroendevalda till kyrkofullmäktige

Allmänt

Valda 19 st
Nya invalda 8 st
Medelålder år 56 år

Fördelning enligt kön

Fördelning enligt ålder

Fördelning enligt kandidatlista

Invalda förtroendevalda till kyrkofullmäktige

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Rabbe Sjöberg Pensionär 23 Elävä seurakunta 439,00 * 67
Mayvor Ekholm Klasslärare 3 Seurakunta kaikille 436,00 * 63
Ulla Andersson  Merkonom, pensionär 15 Elävä seurakunta 219,50 * 51
Tryggve Röblom Pensionär 12 Seurakunta kaikille 218,00 * 52
Ben Johansson Rektor 18 Elävä seurakunta 146,33 * 45
Henrika Enestam  Företagare 4 Seurakunta kaikille 145,33 * 52
Anton Nervander  Arbetare 22 Elävä seurakunta 109,75 * 42
Mari-Sofi Johansson Sim- och aktivitetskoordinator 8 Seurakunta kaikille 109,00 * 50
Jonna Lappalainen  Perhehoitaja 19 Elävä seurakunta 87,80 * 38
Tina Gustafsson Närvårdare 6 Seurakunta kaikille 87,20 * 46
Tiina Torkkeli-Pitkäranta Terveystarkastaja/Hälsoinspektör 26 Elävä seurakunta 73,17 * 37
Mervi Ahlfors Provisor 2 Seurakunta kaikille 72,67 * 44
Benita Guseff Pensionär 17 Elävä seurakunta 62,71 * 34
Kaj Nordgren  Företagare 11 Seurakunta kaikille 62,29 * 42
Mona Cederström  Barn- och ungdomsarbetsledare, pensionär 16 Elävä seurakunta 54,88 * 28
Birgitta Holmström  Företagare 7 Seurakunta kaikille 54,50 * 22
Heidi Wallenius Elevassistent 27 Elävä seurakunta 48,78 * 27
Kaj-Olav Forsén Pensionerad läkare 5 Seurakunta kaikille 48,44 * 20
Tuire Sundblom  Emäntä, eläkeläinen 36 Lähellä ihmistä 46,00 * 13

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.

Ersättare och icke invalda

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Anette Åberg-Mattsson   Diakon 29 Elävä seurakunta 43.9 23
Juha-Pekka Seppälä   Yrittäjä 13 Seurakunta kaikille 43.6 14
Patrik Sjöblom   Företagare 24 Elävä seurakunta 39.9091 23
Leif Lindgren Pensionär/Eläkeläinen 10 Seurakunta kaikille 39.6364 13
Iris Wikström   Teologie doktor 28 Elävä seurakunta 36.5833 12
Sven-Erik Kinos   Montör 9 Seurakunta kaikille 36.3333 12
Arja Marjatsalo-Kyllästinen   Eläkeläinen, tarjoilija 21 Elävä seurakunta 33.7692 4
Stig Österberg   Företagare 14 Seurakunta kaikille 33.5385 6
Minna Sund-Grönholm   Elevassistent 25 Elävä seurakunta 31.3571 4
Veijo Lücke   Yrittäjä/Företagare 20 Elävä seurakunta 29.2667 4
Janina Kaita Pensionär/Eläkeläinen 32 Lähellä ihmistä 23.0 12
Monica Eriksson   Pensionär/Eläkeläinen 30 Lähellä ihmistä 15.3333 10
Peter Flinkman   AD 31 Lähellä ihmistä 11.5 7
Heidi Loukiainen   Yrityskoordinaattori 33 Lähellä ihmistä 9.2 2
Mirja Penna   Yrittäjä 34 Lähellä ihmistä 7.66667 1
Jyrki Penna   Yrittäjä, eläkeläinen 35 Lähellä ihmistä 6.57143 1

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.

Församlingen har inte församlingsrådsval.