Hoppa till innehåll

Församlingsvalets resultat

Det nationella valdeltagandet uppgår till 14,4 procent. I Borgå stift röstade 16 procent av de röstberättigade. Borgå stift höjde sitt valdeltagande med 0,3 procentenheter jämfört med valet 2014 medan det nationella valdeltagandet minskade med 1,1 procentenheter.

Välj en annan församling

Vörå församling

http://www.voraforsamling.fi

Valdeltagandet i valet av kyrkofullmäktige

Valdeltagandet

18,3 %

Antal väljare som röstat 806
Antal röstberättigade 4412

Andelen förhandsröster

12,2 %

16-17 åringarnas valdeltagande

6,8 %

Antal väljare som röstat 8
Antal röstberättigade 118

Översikt av de invalda förtroendevalda till kyrkofullmäktige

Allmänt

Valda 19 st
Nya invalda 10 st
Medelålder år 56 år

Fördelning enligt kön

Fördelning enligt ålder

Fördelning enligt kandidatlista

Invalda förtroendevalda till kyrkofullmäktige

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Susann Friman Rektor/Lärare 18 Meidän yhteinen kirkko ehdokaslista 418,00 * 91
Karin Frände Jordbrukare/barnträdgårdslärare 10 Oravainen 1 ehdokaslista 261,00 * 43
Jan Ingmar Eriksson Pensionerad bilskollärare 17 Meidän yhteinen kirkko ehdokaslista 209,00 * 61
Christer Ollqvist   Jordbrukare 24 Meidän yhteinen kirkko ehdokaslista 139,33 * 44
Åsa Simons-Nylund  Sjukskötare 3 Oravainen 1 ehdokaslista 130,50 * 31
Kristina Kullas-Norrgård  Teamledare 13 Maksamaa 1 ehdokaslista 126,00 * 61
Sirpa Kallio  Viittomakielentulkki 20 Meidän yhteinen kirkko ehdokaslista 104,50 * 41
Gunilla Jusslin  Ledande skötare 6 Oravainen 1 ehdokaslista 87,00 * 29
Tom Lillas IT-lärare/jordbrukare 22 Meidän yhteinen kirkko ehdokaslista 83,60 * 39
Marja-Lena Södergård  Pensionerad lärare 26 Meidän yhteinen kirkko ehdokaslista 69,67 * 39
Ingmar Heikus Tekniker 2 Oravainen 1 ehdokaslista 65,25 * 28
Håkan Nylund   Ingenjör/företagare 15 Maksamaa 1 ehdokaslista 63,00 * 30
Christer Johansson Produktionsarbetare 19 Meidän yhteinen kirkko ehdokaslista 59,71 * 30
Eva Backman Lärare 16 Meidän yhteinen kirkko ehdokaslista 52,25 * 27
Ann-Charlott Ek  barnverksamhetsledare 5 Oravainen 1 ehdokaslista 52,20 * 28
Harald Södergård  Pensionär 25 Meidän yhteinen kirkko ehdokaslista 46,44 * 26
Bjarne Andersson Tekniker 11 Oravainen 1 ehdokaslista 43,50 * 27
Ann-Louise Engström Löneredovisare 14 Maksamaa 1 ehdokaslista 42,00 * 21
Anita Krooks   Daghemsbiträde 21 Meidän yhteinen kirkko ehdokaslista 41,80 * 17

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.

Ersättare och icke invalda

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Marita Mattfolk   Kartläggare 23 Meidän yhteinen kirkko ehdokaslista 38.0 3
Åsa Forss   Närvårdare/lantbrukare 9 Oravainen 1 ehdokaslista 37.2857 25
Gullvi Söderström   Veterinär 4 Oravainen 1 ehdokaslista 32.625 21
Johannes Backlund Charkuterist 12 Maksamaa 1 ehdokaslista 31.5 14
Jan-Erik Stenroos   Jordbrukare 7 Oravainen 1 ehdokaslista 29.0 21
Erik Kronlund   Byggnadsingenjör 8 Oravainen 1 ehdokaslista 26.1 8

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.

Församlingen har inte församlingsrådsval.