Hoppa till innehåll

Församlingsvalets resultat

Det nationella valdeltagandet uppgår till 14,4 procent. I Borgå stift röstade 16 procent av de röstberättigade. Borgå stift höjde sitt valdeltagande med 0,3 procentenheter jämfört med valet 2014 medan det nationella valdeltagandet minskade med 1,1 procentenheter.

Välj en annan församling

Replots församling

http://.www.replotsforsamling.fi

Valdeltagandet i valet av kyrkofullmäktige

Valdeltagandet

26,9 %

Antal väljare som röstat 366
Antal röstberättigade 1359

Andelen förhandsröster

17,0 %

16-17 åringarnas valdeltagande

20,5 %

Antal väljare som röstat 8
Antal röstberättigade 39

Översikt av de invalda förtroendevalda till kyrkofullmäktige

Allmänt

Valda 4 st
Nya invalda 1 st
Medelålder år 62 år

Fördelning enligt kön

Fördelning enligt ålder

Fördelning enligt kandidatlista

Gemensamma kyrkofullmäktige

Invalda förtroendevalda till kyrkofullmäktige

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Lena Gammelgård  Konditionsskötare 3 Replot-Björkö 355,00 * 93
Ulla-Stina Björkqvist Barnmorska 2 Replot-Björkö 177,50 * 89
Lena Nystrand Ekonomidirektör 4 Replot-Björkö 118,33 * 77
Kristian Ohls Pensionär 5 Replot-Björkö 88,75 * 75

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.

Ersättare och icke invalda

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Maria Åbacka-Ilola   Farmaceut 6 Replot-Björkö 71.0 21

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.

Valdeltagandet i valet av församlingsråd

Valdeltagandet

26,9 %

Antal väljare som röstat 366
Antal röstberättigade 1359

Andelen förhandsröster

17,0 %

16-17 åringarnas valdeltagande

20,5 %

Antal väljare som röstat 8
Antal röstberättigade 39

Sammandrag av de invalda i församlingsrådet

Allmänt

Valda 8 st
Nya invalda 1 st
Medelålder 56 år

Fördelning enligt kön

Fördelning enligt ålder

Fördelning enligt kandidatlista

Invalda förtroendevalda

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Helge Martois Pensionär 10 Replot, Norra och Södra Vallgrund, Brändövik, Söderudden 248.0 46
Leif Moliis Service coordinator 11 Replot, Norra och Södra Vallgrund, Brändövik, Söderudden 124.0 33
Elisabeth Backman Frisör och forvårdare 18 Björkö 113.0 40
Niklas Lindvik Musiklärare 9 Replot, Norra och Södra Vallgrund, Brändövik, Söderudden 82.6667 30
Anne Ohls Sjukskötare 14 Replot, Norra och Södra Vallgrund, Brändövik, Söderudden 62.0 26
Maj-Helen Nyback Överlärare 20 Björkö 56.5 38
Lise-Lotte Storgård   Hjälpskötare 13 Replot, Norra och Södra Vallgrund, Brändövik, Söderudden 49.6 23
Lilian Westerlund Reporter, doktorand 16 Replot, Norra och Södra Vallgrund, Brändövik, Söderudden 41.3333 23

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.

Ersättare och icke invalda

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Britt Nyback   Skolgångsbiträde 19 Björkö 37.6667 35
Ann-Viol Nystöm   Barnträdgårdslärare/skolgångsbiträde 12 Replot, Norra och Södra Vallgrund, Brändövik, Söderudden 35.4286 21
Kristian Ohls pensionär 15 Replot, Norra och Södra Vallgrund, Brändövik, Söderudden 31.0 19
Charlotte Berg   Närvårdare 8 Replot, Norra och Södra Vallgrund, Brändövik, Söderudden 24.8 8
Maria Åbacka-Ilola   Farmaceut 17 Replot, Norra och Södra Vallgrund, Brändövik, Söderudden 22.5455 6

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.