<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=772100653257195&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Hyppää sisältöön

Församlingsvalet för media

Tror hoppas älskar lyder slogan för församlingsvalet 2022. Valårets budskap kretsar kring tre teman: "Vi skapar framtiden nu", "Tillsammans mot ensamheten" och "Medkänslans röst i vår tid".

Mer om församlingsvalets teman

Kontaktuppgifter för medier:

Allmän valinformation: forsamlingsvalet@evl.fi

Information om kampanjen: seurakuntavaalit@kirkkopalvelut.fi

Tilläggsinformation:

Sakkunnig i kommunikation Tuija Helenelund, Kirkon viestintä, tuija.helenelund@evl.fi, tel. 050 529 8503

Valkampanjen: Kommunikationschef Liisa Toivonen, Kirkkopalvelut, liisa.toivonen@kirkkopalvelut.fi, tel. 040 546 1507 

Logon och bildmaterial finns i kyrkans mediebank