Hoppa till innehåll

Vem kan kandidera i församlingsvalet?

En medlem i kyrkan kan kandidera förutsatt att hen

  • fyller 18 år senast den 18 november 2018
  • har blivit medlem i församlingen senast 17 september 2018
  • ger ett skriftligt samtycke till att kandidera
  • är känd för sin kristna övertygelse
  • inte är omyndig

Uttrycket känd för sin kristna övertygelse betyder att personen engagerar sig i kyrkans gemensamma framtid. Det här är nödvändigt om man ska arbeta i församlingens förtroendeorgan. Övertygelsen kontrolleras inte i praktiken. Den kristna övertygelsen tar sig olika uttryck för olika människor.

Omyndig beskriver en rättslig ställning enligt finländsk lagstiftning som innebär att personen i princip inte har rätt att själv förvalta sin egendom, ingå avtal eller utföra andra rättshandlingar. Med omyndig avses enligt 1 kap. 2 § i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) en person som inte har fyllt 18 år, alltså en minderårig, eller en person som har fyllt 18 år men förklarats omyndig.

Vem blir vald?

Valresultatet påverkas av kandidatlistans totala antal röster och av kandidatens personliga röstetal. Valresultatet bestäms utifrån de jämförelsetal som respektive kandidat får. De olika kandidatlistorna tilldelas fullmäktigeplatser i relation till varje listas sammanlagda antal röster. Samma valsätt används också i kommunala och statliga val.