Hoppa till innehåll

Vad gör en förtroendevald?

De förtroendevalda som väljs i församlingsvalet representerar församlingsmedlemmarna och samarbetar med de anställda. De är med och bestämmer, påverkar, ger idéer och utvecklar församlingens verksamhet genom att vara medlemmar i kyrkofullmäktige, församlingsråd eller kyrkoråd. 

De förtroendevaldas uppgifter är bl.a.
•    att representera församlingsmedlemmarna i beslutsfattandet 
•    att trygga tillräckliga resurser för församlingens verksamhet 
•    att främja öppenhet i kyrkans beslutsfattande och kommunikation 
•    att besluta om nyanställningar
•    att bidra med sitt kunnande till församlingen 
•    att skapa bilden av kyrkan utåt
•    att välja lekmän till kyrkomötet 
•    att delta i val av biskop i det egna stiftet 

 

  •