Hoppa till innehåll

Hur blir jag kandidat?

Du blir kandidat genom att gå med i en kandidatlista, bilda en valmansförening eller ta kontakt med pastorskansliet och meddela ditt intresse för att bli beslutsfattare i kyrkan. 

I valet finns det kandidatlistor. Kandidater kan ställa upp på en kandidatlista som har grundats av en valmansförening. Valmansföreningen består av minst tio personer med rösträtt i församlingen. En person som är anställd i en församling kan inte kandidera i den församlingen. Inte heller kan en person som är anställd i en kyrklig samfällighet kandidera i någon av de församlingarna som hör till samfälligheten.

Valmansföreningens lista

I valet kandiderar man på en valmansförenings lista. Du kan fråga efter en lämplig lista på pastorskansliet, av en nuvarande förtroendevald eller bilda en egen lista.

Här kan du skriva ut stiftelseurkunden.

Listorna kan bestå av kandidater från samma område, väckelserörelse eller politiskt parti, eller med samma syn på kyrkans förnyelse eller för att stärka ungas position i kyrkan.

Du kan även bilda en egen lista genom att samla åtminstone tio röstberättigade från din församling till en egen valmansförening.

Det kan även finnas endast en kandidatlista i församlingen.

Vill du bli förtroendevald?

Du kan meddela om ditt intresse att kandidera i valet till pastorskansliet i din hemförsamling.

Du kan även bekanta dig med valmansföreningarna här.

Bakom kandidatlistorna finns ofta en väckelserörelse eller ett parti, ibland också ett geografiskt område eller någon annan gemensam nämnare, t.ex. en viss värdering. Be din församling eller pastorskansliet om mera information om din församlings listor.