Hoppa till innehåll

Foto: Christa Mickelsson

Ida-Maria Sola har suttit i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige i Borgå 2015-2018.

- Om du är ens lite intresserad ska du inte tveka att ställa upp som kandidat i församlingsvalet. Fundera inte  'vet jag tillräckligt?' eller 'kan jag tillräckligt?'. Du får all den utbildning du behöver och jag tycker att man som ung blir väl mottagen, folk är glada att man är med.

- Det mest intressanta under min tid som förtroendevald i Borgå var att se hur de andra förtroendevalda tänker om församlingen och hur den ska fungera. När man är aktiv i församlingen som ung har man ofta bara med andra unga att göra, så det har varit spännande att märka hur likadant äldre tänker om vissa saker men också hur olika vi tänker i andra frågor.

Ställ upp som kandidat senast den 17 september. 


Andreas Skrifvars är aktiv i Närpes församlings ungdomsarbete.

- Sedan jag blev konfirmerad 2008 har jag varit med som ledare på vartenda konfirmationsläger i Närpes församling, och det planerar jag att fortsätta med. Vi är ett stort schack som står varandra nära, och även skeptiker märker att det här är en bra grej. Jag har hoppat av två utbildningar och varit allmänt vilsen, men tack vare gemenskapen från lägren har jag hittat min väg i livet. Nu har jag precis flyttat till Åbo för att studera till ungdomsarbetsledare.

- Mina favorituppgifter på lägren är att vara i köket och att ta hand om hjälpledarna. Det är viktigt att de får känna sig hemma och att de får vara med på allting.

- Jag funderade länge på att ställa upp som kandidat i församlingsvalet, men eftersom jag precis flyttat känns det lite osäkert vilken församling jag skulle ställa upp i, och jag vet inte heller om jag kan sitta hela perioden om jag blir invald. Men kanske nästa val.

- Om du funderar på att ställa upp som kandidat: bara gör det. Det kan ju inte bli sämre. Vi behöver speciellt unga människor i församlingsråden och jag tror att varenda en har smarta idéer att komma med.

Ställ upp som kandidat senast den 17 september. 

 

Tanja Holm är förtroendevald i Esbo svenska församling 2015-2018, och med i Navigruppen som jobbar för att unga ska ha mera inflytande i kyrkan. 

- I höstens församlingsval skulle jag vilja se minst 1 000 invalda som är under 30 år, av hela kyrkans 8 000 förtroendevalda. Det finns ju människor i alla åldrar bland de församlingsaktiva men i de beslutande organen är medelåldern nästan 60 år. 

- När unga kommer med i församlingsråden kan de bidra med fräscha åsikter och fråga: 'Gör vi så här bara för att det brukar vara så, eller finns det någon vettig orsak?' 

- Men det är inte så att bara du kommer med i församlingsrådet så kan du förändra hela världen. Det är lite som i resten av livet – om du är orolig för miljön och börjar plaststrejka ser du knappast resultat genast. Saker förändras, men det tar tid.

Ställ upp som kandidat senast den 17 september.