<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=772100653257195&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Hyppää sisältöön

Tillsammans mot ensamhet

Att hjälpa och älska människor var centralt i Jesus verksamhet och undervisning. Därför är diakonin – arbetet med att hjälpa – kyrkans hjärta. Undersökningar visar också att det här är vad människor framför allt förväntar sig av kyrkan; att den ska ta hand om de fattiga och utsatta i samhället.

Ensamhet är en aktuell fråga på 2020-talet och ett hot mot människors välbefinnande och hälsa: Nästan var tionde finländare känner sig ensam. Fattigdom, ensamboende eller hög ålder medför inte automatiskt ensamhet, men trots detta upplevs ensamhet i otaliga hem i Finland.

Kyrkans uppgift i samhället är att vara en accepterande blick och ett lyssnande öra. Vad ska kyrkan och församlingarna göra för att ingen ska behöva känna sig ofrivilligt ensam? I framtiden håller församlingarna dörrarna öppna för alla människor och möjligheter, i linje med kyrkans strategi. Välkommen att ställa upp som kandidat och rösta i församlingsvalet, sådan som du är.

#hoppas