Hoppa till innehåll

Testa valkompassen!

sök din kandidat

Rösta på valdagen
18 november

rösta

Församlingsvalets valdag söndag 18.11.2018

Rösta i församlingsvalet!

Hur ser din kyrka ut? Påverka genom att rösta i församlingsvalet.

Den egentliga valdagen är söndag 18 november 2018. På valdagen kan du endast rösta i vallokalen i din hemförsamling kl. 11–20.

Kom ihåg att ta identitetsbevis med!

Vad besluter de förtroendevalda?

I församlingsvalet 18 november 2018 väljs de förtroendevalda till din församling. De besluter bl.a. om vem som anställs, hurdan verksamhet man har och till vad församlingens pengar används.

Vem kan rösta i församlingsvalet?

Församlingsvalet är fortsättningsvis det enda valet där 16-åringar har rösträtt. Det förutsätts inte att man deltagit i konfirmandundervisningen eller blivit konfirmerad. Medlemskap är enda kriteriet. 

Vad betyder ”kyrkofullmäktige”?

De viktigaste begreppen finns förklarade här.