<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=772100653257195&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Hyppää sisältöön

Valmansföreningar

I församlingsvalet kandiderar man på en valmansförenings lista. Listorna kan bestå av en eller flera kandidater.

Valmansföreningarna samlar på sina listor kandidater som har en gemensam vision, till exempel om att utveckla kyrkan, främja jämställdhet eller stärka ungas ställning. Kandidatlistorna kan också ha sin grund i en väckelserörelse, ett politiskt parti eller till exempel ett bostadsområde.

För att bilda en valmansförening krävs minst 10 röstberättigade församlingsmedlemmar. Valmansföreningarnas stiftelseurkunder inför det kommande församlingsvalet ska vara inlämnade för godkännande senast den 15.9.2022.

Läs mer om att grunda en valmansförening.