<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=772100653257195&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Hyppää sisältöön

Valinsamling

I samband med församlingsvalet i november 2022 ordnas en traditionell valinsamling. Församlingarna samlar in medel vid röstningsställena. Insamlingen administreras av Kyrkans Utlandshjälp, Finska Missionssällskapet, Finska Bibelsällskapet och Kotimaanapu.

Vi uppdaterar inom kort den här sidan med information om insamlingsmålen för den nationella valinsamlingen.