<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=772100653257195&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Hyppää sisältöön

Valdebatter och valevenemang

Program som ordnas med församlingsvalet i fokus.

På trygg grund eller med vind i seglen? Valdebatt, Helsingfors

Valdebatt med representanter från huvudstadsregionens församlingar. Kyrkan är med sitt medlemsantal det största samfundet i huvudstadsregionen, men vilket är uppdraget 2022? Kunnande, resurser och potential – ligger kyrkan på grund eller är det dags att kasta loss mot nya horisonter?

Tid: Onsdag 11 maj. Kl. 17: Drop in och kaffe, kl. 18 debatt under ledning av Jan-Erik Andelin och Katja Salojärvi.

Plats: G18, SFV-huset på Georgsgatan 18.

Arrangör: Svenska bildningsförbundet, Församlingsförbundet och Kyrkan i Helsingfors. Kontakt: Kalle Sällström, tel. 050 356 2475, kalle.sallstrom@forsamlingsforbundet.fi

Kan du vara valarbetare i höst?

Valfunktionär, nämndmedlem, rösträknare – kom med och jobba för församlingsvalet! Du behövs! Valrådgivning för de som jobbar med valet ordnas:

  • i Vasa onsdag 4.5
  • i Helsingfors torsdag 5.5
  • I Mariehamn måndag 30.5

Läs mer om valrådgivningsdagarna på info.församlingsvalet.fi.