Hoppa till innehåll

Vem kan rösta?

Alla medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som senast på valdagen 18.11 fyller 16 år har rätt att rösta i församlingsvalet.

Det förutsätts inte att man deltagit i konfirmandundervisningen eller blivit konfirmerad. Medlemskap är enda kriteriet. Nästa val hålls 18 november 2018.

Man röstar på kandidater i den egna församlingen.

Inträde i kyrkan

Inträde i kyrkan ska vara registrerat senast 15 augusti 2018 för att du ska ha rösträtt. På webbplatsen Bli medlem i kyrkan kan du lätt och säkert göra ditt inträde. Då du loggar in i tjänsten med bankkoder förmedlas största delen av de uppgifter som behövs för att bli medlem direkt från befolkningsdatasystemet.

Information om inträde i kyrkan 

Rösträtt för 16-åringar

I församlingsvalet har 16-år fyllda rösträtt. Om du senast på valdagen 18.11.2018 fyller 16 år får du rösta. Gå och rösta - din röst är viktig! 

NAVI (Inflytelsegruppen för unga vuxna) vill underlätta för unga och unga vuxna att ställa upp i val genom att delge information. NAVI för t.ex. kampanj för unga vuxnas sak i kyrkliga val, uppmanar unga till att rösta och stöder unga kandidater i deras kampanj och förtroendevalda i deras arbete.

Läs mera om NAVIs arbete inför valet