<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=772100653257195&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Hyppää sisältöön

Din kandidat finns i hemknutarna – bekanta dig med kandidaterna i valkompassen

Församlingsvalet är ett lokalt val. Känner du en person som är bra på att påverka – eller vill du själv delta i beslutsfattandet i din församling? Kandidera nu! 

Kandidatrekryteringen pågår till 17 september 2018 kl. 16.00. I valkompassen på denna webbplats kan du bekanta dig med kandidaterna och valmansföreningarna. Kandidaternas nummer kommer att finns på församlingens webbplats.

Valresultatet påverkas av kandidatlistans totala antal röster och av kandidatens personliga röstetal. Valresultatet bestäms utifrån de jämförelsetal som respektive kandidat har fått. De olika kandidatlistorna tilldelas fullmäktigeplatser i relation till varje listas sammanlagda antal röster. Samma valsätt används också i kommunala och statliga val.