Hoppa till innehåll

Valinsamling

Intäkterna från valinsamlingen vid församlingsvalet används till utbildning och förebyggande av utslagning bland barn och kvinnor i Finland och olika utvecklingsländer.

Insamlingen arrangeras under förhandsröstningen 6-10.11 och under valdagen 18.11 i vallokalerna och den administreras av Kyrkans Utlandshjälp, Finska Missionssällskapet, Finska Bibelsällskapet och Kyrktjänst r.f.. 

Kyrkans Utlandshjälp sr satsar sina insamlingsmedel på utbildning av barn och unga i utvecklingsländer. Stiftelsen arbetar i synnerhet med utbildning för unga i de mest utsatta områdena och förebygger på det sättet utslagning till exempel i Kambodja, Nepal, Myanmar, Uganda och Centralafrikanska republiken. 

Finska Missionssällskapet rf styr intäkterna till Barnens Bank, som är deras kanal för att främja barns rättigheter runtom i världen. Med hjälp av banken undanröjer man hinder för att barnen ska kunna gå i skola och ger barnen en säkrare vardag. År 2018 finansierar Barnens Bank i synnerhet barnskydd och fredsfostran i Angola, Etiopien, Israel, Kina, Colombia, Pakistan, Palestina, Senegal och Tanzania. Arbetet för att hjälpa barn i flyktingläger i Mellanöstern fortsätter också. 

Finska Bibelsällskapet rf finansierar genom sin insamling läskunnighetsarbete bland 16 minoritetsspråk i fyra östafrikanska länder: Etiopien, Kenya, Malawi och Tanzania. 

Kyrktjänst rf använder insamlingsmedlen för att stöda utbildning för barn och unga i fattiga familjer i Finland genom kampanjen Kaikille kone (Dator åt alla). Kyrktjänst administrerar tjänsten Kotimaanapu, som genom kampanjen hjälper barn och unga i mindre bemedlade familjer att få de datorer som de behöver för sina studier. Datorerna förmedlas till mottagarna via församlingarna i Evangelisk-lutherska kyrkan. 

Insamlingstillstånd: RA/2018/731 för 24.8. - 31.12.2018, beviljat 24.8.2018 av Polisstyrelsen. Åland ÅLR 2018/7497 för 1.10. - 31.12.2018, beviljat 20.9.2018 av Ålands Landskapsregering.