Hoppa till innehåll

Ett eller två val?

När vi röstar utser vi förtroendevalda till ett eller två förtroendeorgan. Om det är fråga om två val har kandidatlistorna och valsedeln olika färg. 

I en självständig församling:

Om församlingen är ekonomiskt självständig (inte ingår i en samfällighet) ordnas ett enda val där man väljer medlemmar i kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige beslutar om riktlinjer för församlingens verksamhet och ekonomi, till exempel kyrkoskatten, byggnadsprojekt och grundandet av tjänster.
Valsedeln är vit.

I en kyrklig samfällighet väljs medlemmar till:

Gemensamma kyrkofullmäktige som leder den kyrkliga samfälligheten. Gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut om samfällighetens budget, storleken på kyrkoskatten, byggprojekt och de största bidragen. Kyrkofullmäktige fördelar resurserna för församlingsarbetet mellan medlemsförsamlingarna.

Röstsedeln för kyrkofullmäktige är vit.

Församlingsrådet som leder församlingens verksamhet. Församlingsrådet fattar beslut om församlingens verksamhet och väljer medarbetare. Barnverksamheten, ungdomsarbetet, arbetet bland äldre och diakonin hör till församlingsrådets behörighet.
Röstsedeln för församlingsrådet är orange.

De båda valen har egna kandidatlistor. Samma person kan välja att kandidera i båda valen eller i bara det ena.