Hoppa till innehåll

Församlingsval 18.11.2018 

Församlingsval förrättas vart fjärde år, nästa gång i november. I valet utses cirka 8 300 förtroendevalda i 383 församlingar för en mandatperiod på fyra år. De besluter bland annat om vem som anställs till församlingen, vilken verksamhet som ordnas, vem man hjälper var och hur.

Församlingsvalet är framför allt ett lokalt val som gäller den egna församlingens beslut de närmaste fyra åren. Du kan själv påverka besluten i din församling genom valet. Du kan rösta på en kandidat i din egen församling.

Valdagen är söndag 18.11.

Vad fattar församlingarnas förtroendevalda beslut om?