Hoppa till innehåll

Församlingsval 18.11.2018 

Församlingsval förrättas vart fjärde år, nästa gång i november. I valet utses cirka 9 000 förtroendevalda i cirka 400 församlingarna för en mandatperiod på fyra år. De besluter bland annat om vem som anställs till församlingen, vilken verksamhet som ordnas, vem man hjälper var och hur.

Församlingsvalet är framför allt ett lokalt val som gäller den egna församlingens beslut de närmaste fyra åren. Du kan själv påverka besluten i din församling genom valet.

Förhandsröstning ordnas 6-10 november och valdagen är söndag 18.11.

Vad fattar församlingarnas förtroendevalda beslut om?

Hurdan är din kyrka?

Målet är att varje församling får förtroendevalda i alla åldrar, i olika livssituationer och med olika kompetens. 

Välkommen med och påverka och förnya! Nu är det dags att kandidera!

 

Viktiga datum

Kandidatrekryteringen avslutas 17.9.2018 kl. 16.00

_____________________________________________________________________

Förhandsröstning tisdag - lördag 6-10.11.2018

Valdag söndag 18.11.2018