Hoppa till innehåll

Vad besluter församlingarnas förtroendevalda om?

Vid församlingsval utses medlemmar i kyrkofullmäktige och församlingsråden, dvs. de organ som planerar, utvecklar och styr församlingens verksamhet.

De förtroendevalda som utses vid församlingsvalet fattar beslut i många viktiga frågor som gäller församlingens eller den kyrkliga samfällighetens verksamhet, förvaltning och ekonomi. De beslutar till exempel om

  • församlingens kyrkoskattesats, budget och andra ekonomiska frågor
  • byggprojekt 
  • understöd
  • rekrytering och nya tjänster
  • prioriteringar i församlingens verksamhet
  • användningen av församlingens lokaler.

De förtroendevalda har också rösträtt i kyrkomötesval och väljer vem som blir beslutsfattare i kyrkans högsta beslutande organ. Kyrkomötet beslutar till exempel i frågor som gäller kyrkans lära och hela kyrkans ekonomi.