<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=772100653257195&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Hyppää sisältöön

Rösta i församlingsvalet - det är viktigt

Församlingsvalet är framför allt ett lokalt val som gäller den egna församlingens beslut de närmaste fyra åren. Du kan själv påverka besluten i din församling genom att gå och rösta.

I församlingsvalet får alla medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som senast på valdagen 18.11 fyller 16 år rösta. Det förutsätts inte att man deltagit i konfirmandundervisningen eller blivit konfirmerad. Medlemskap är enda kriteriet.

Genom att rösta kan du påverka framtiden i din församling. De förtroendevalda beslutar bland annat om vem som anställs i församlingen, hurdan verksamhet som ordnas och hur församlingens pengar används. Hurdan är din kyrka?

Påverka genom att rösta på valdagen söndag 18.11.2018.
Vallokalerna

Gå och rösta - din röst är viktig!

NAVI (Inflytelsegruppen för unga vuxna) vill underlätta för unga och unga vuxna att ställa upp i val genom att delge information. NAVI för t.ex. kampanj för unga vuxnas sak i kyrkliga val, uppmanar unga till att rösta och stöder unga kandidater i deras kampanj och förtroendevalda i deras arbete.

Bekanta dig med NAVI.