<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=772100653257195&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Hyppää sisältöön

YouTube-video

Rösta i församlingsvalet – det är viktigt

Församlingsvalet är framför allt ett lokalt val. Vilka beslut fattas i din egen församling de närmaste fyra åren? Du som är minst 16 år kan själv påverka dem genom att gå och rösta.

I församlingsvalet får alla medlemmar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som senast på valdagen 20.11.2022 fyller 16 år rösta. För att rösta krävs inte att du deltagit i konfirmandundervisningen eller blivit konfirmerad. Medlemskap är enda kriteriet.

Genom att rösta kan du påverka framtiden i din församling. De förtroendevalda beslutar bland annat om vem som anställs i församlingen, hurdan verksamhet som ordnas och hur församlingens pengar används. Hurdan är din kyrka?

Påverka genom att rösta.

Förhandsröstning 8–12.11. Valdag söndag 20.11.2022.