Hoppa till innehåll

Rösta på förhand eller på valdagen

Förhandsröstning ordnas 6 – 10 november 2018.
Den egentliga valdagen är 18 november 2018.

Det går att förhandsrösta vid vilket förhandsröstningsställe som helst i Finland 6 – 10 november. Kontrollera platserna och öppettiderna innan du går för att rösta. Man kan förhandsrösta från tisdag till lördag under förhandsröstningsveckan.

Församlingsvalets egentliga valdag är söndag 18 november 2018. På valdagen kan du endast rösta i vallokalen i din hemförsamling kl. 11–20. 

Kom ihåg att ta med identitetsbevis till vallokalen!

 


Vid valet väljs medlemmar till:

  • Gemensamma kyrkofullmäktige som leder den kyrkliga samfälligheten. Gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut om samfällighetens budget, storleken på kyrkoskatten, byggprojekt och de största bidragen. Kyrkofullmäktige fördelar resurserna för församlingsarbetet mellan medlemsförsamlingarna.
    Röstsedeln för kyrkofullmäktige är vit.
  • Församlingsrådet som leder församlingens verksamhet. Församlingsrådet fattar beslut om församlingens verksamhet och väljer medarbetare. Barnverksamheten, ungdomsarbetet, arbetet bland äldre och diakonin hör till församlingsrådets behörighet.
    Röstsedeln för församlingsrådet är orange.

De båda valen har egna kandidatlistor. Samma person kan välja att kandidera i båda valen eller i bara det ena.