<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=772100653257195&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Hyppää sisältöön

Vill du ställa upp i valet, gör så här:

Följ de här stegen för att bli förtroendevald i församlingen.

Här finns stigen till att bli förtroendevald sammanfattad i en bild: Beslutsfattare i din församling? (pdf)

Gå med på en kandidatlista i din församling

Du kan meddela om ditt intresse att kandidera i valet till pastorskansliet i din hemförsamling. Fråga efter din församlings kandidatlistor och kontaktpersoner på pastorskansliet eller av en nuvarande förtroendevald.

Kandidatlistorna grundas av valmansföreningar. Bakom dem finns ofta en väckelserörelse eller ett parti, eller någon annan gemensam nämnare. Kandidatlistan kan till exempel bestå av kandidater som kommer från samma område eller som förenas av vissa värderingar eller ett visst tema – till exempel synen på kyrkans förnyelse, att främja jämställdhet eller att stärka ungas position i kyrkan.

Ta reda på valmansföreningens teman och målsättningar och försäkra dig om att du kan ställa dig bakom dem.

Kandidater kan nomineras av en valmansförening bestående av minst 10 röstberättigade medlemmar i församlingen.

Eller grunda en egen valmansförening

Om du inte hittar en lämplig valmansförening kan du också grunda en egen. För det krävs tio röstberättigade församlingsmedlemmar. Starta en konversation om lokala frågor som intresserar dig, så hittar du andra som delar dina tankar. Läs instruktionerna för att grunda en valmansförening.

Kandidatuppställningen avslutas den 15.9.2022 klockan 16. Senaste då ska stiftelseurkunden för valmansföreningen vara inlämnad till pastorskansliet.

Vem blir vald?

Valresultatet påverkas av det totala antalet röster som kandidatlistan får och av kandidatens personliga röstetal. Resultatet avgörs av det jämförelsetal som varje kandidat erhåller. Olika kandidatlistor tilldelas platser i proportion till det totala antalet röster de fått. Ett liknande proportionellt valsystem används även i kommunala och statliga val.

Valresultatet offentliggörs på kvällen på valdagen 20.11.2022. Mandatperioden för de valda kandidaterna börjar 1.12023.

Jävighet

En person som är anställd i en församling kan inte kandidera i den församlingen. Inte heller kan en person som är anställd i en kyrklig samfällighet kandidera i någon av de församlingarna som hör till samfälligheten. Läs mer om valbarhet.