<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=772100653257195&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Hyppää sisältöön

Vill du bli förtroendevald?

Är du intresserad av att påverka i din församling? Vill du förnya verksamheten? Ställ frimodigt upp som kandidat, vi skapar framtidens kyrka nu!

I församlingsvalet 20 november 2022 väljs nya förtroendevalda i din församling. De beslutar bland annat om vem som anställs i församlingen, hurdan verksamhet som ordnas och hur församlingens pengar används. Församlingarnas förtroendevalda väljer också vem som blir lekmannaombud i kyrkomötet, som är det högsta beslutsfattande organet i hela kyrkan. Nu finns det chans att påverka! Läs mera.

Som kandidater behövs församlingsmedlemmar i alla åldrar, kvinnor och män, människor som tänker på olika sätt. Du har ännu tid att ställa upp, kandidatnomineringen avslutas 15.9.2022 kl. 16.00. Så här gör du.

YouTube-video

Nedan innehållet i videon i textform.

Så här ställer du upp i församlingsvalet

Tips 1: Bli medlem

Engagera dig i församlingen − påverka välfärden din omgivning! Ställ upp i församlingsvalet – som förtroendevald kan du påverka i viktiga frågor.

Tips 2: Ta reda på din församling

Du kan ställa upp som kandidat i din egen hemförsamling. Den får du reda på via adressökningen på evl.fi/forsamlingar

Tips 3: Kolla om din församling hör till en samfällighet

I kyrkliga samfälligheter ordnas två val. Förutom församlingsråd väljs också ett gemensamt kyrkofullmäktige. Kandidera till båda eller det som passar dig.

Tips 4: Sök en kandidatlista som motsvarar dina värderingar

Eller grunda en egen med 9 andra församlingsbor som är intresserade av valarbetet.

Tips 5: Gör kampanj

Berätta om valet. Fyll i valkompassen! Gör reklam för din kandidatur i din egen församling.

Anmäl dig som kandidat senast 15.9.2022.

Mer information: församlingsvalet.fi