<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=772100653257195&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Hyppää sisältöön

Medkänslans röst i vår tid

Folk är i allt högre grad sammanlänkade med varandra i nätverk, förenade av en gemensam sak. De sociala medierna har skapat en plats för människor att mötas i bubblor av likatänkande. Samtidigt har diskussionskulturen blivit mer aggressiv och exkluderande. Vi lever i en tid då vi nästan tvingar oss själva och varandra in i olika fack.

Sociala medier förstärker illusionen av evig lycka och välbefinnande. Det här har fått oss att allt mer längta efter en plats där vi kan bli sedda, hörda och accepterade så som vi är. Vi längtar efter en plats där vi bara får finnas till, en gemenskap att vila i. I Guds ögon är vi alla värdefulla och tillräckliga som dem vi är. Gud tror på, hoppas på och älskar var och en av oss.

I församlingsvalet kan du påverka på vilket sätt din församlings dörrar ska vara öppna. Var möts de anställda och människorna på orten? Hur pratar vi med varandra och om varandra? Så länge vi visar varandra respekt och lyssnar på varandra ryms vi under samma tak. Det är viktigt att arbeta för att främja medkänslan och kärleken till vår nästa. Välkommen att ställa upp som kandidat och rösta i församlingsvalet, sådan som du är.

#älskar