Församlingsvalet 2018

I november 2018 är det församlingsval. Temat är Min kyrka.

Vad betyder kyrkan för dig?
Vad kunde den betyda för dig?
I vilken riktning vill du att kyrkan går?

Du kan påverka genom att ställa upp som kandidat i din egen församling och genom att rösta. Alla församlingsmedlemmar som fyllt 16 år kan rösta.

Mera information på evl.fi »